Przejdź do treści

Ekologiczne osiedle wielorodzinne w Katowicach Giszowcu

Typ:Obiekty mieszkaniowe wielorodzinne
Projekt i realizacja:2021-…
Lokalizacja:Katowice
Powierzchnia:12 400 m²
Inwestor:KTBS Sp. z o.o.
Nagrody1 nagroda w konkursie

Teren opracowanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej znajduje się w południowej części Katowic przy ul. Kosmicznej. Jest to obszar szczególnie ważny dla Katowic, gdyż w bliskiej odległości znajdują się znane, zabytkowe osiedla robotnicze na Nikiszowcu oraz Giszowcu, będące świadectwem czasów świetności przemysłowej Górnego Śląska. Na sąsiedniej działce ponadto znajduje się nieczynny już Szyb Roździeński, będący częścią Kopalni Staszic i rozległe tereny przeznaczone pod zabudowę usługową.

Głównym założeniem urbanistycznym było oddzielenie komunikacji samochodowej od przestrzeni mieszkalnej i stworzenie przyjaznego środowiska do życia w bliskości z zielenią. Dlatego też teren został podzielony na trzy horyzontalne części. Część północna została przeznaczona na komunikację. W środkowej części zostały zlokalizowane budynki mieszkalne w formie niskich 3 – 4 kondygnacyjnych punktowców. Umiejscowienie budynków i odległości między nimi zapewniają równomierny dostęp światła słonecznego, eliminują ryzyko wzajemnego zacieniania obiektów oraz stwarzają niewielkie wnętrza urbanistyczne, dostępne poprzez komunikacje pieszą. W pasie południowym natomiast została zlokalizowana zielona część osiedla. Pas ten ma być buforem między osiedlem a terenem znajdującym się na południu działki, którego przeznaczenie usługowe z pewnością będzie przekształcać się w przeciągu najbliższych lat.

Cały ruch kołowy na terenie inwestycji został zlokalizowany w północnej części działki, poprzez ciąg pieszo- jezdny o przebiegu uniemożliwiającym rozpędzanie się do nadmiernej prędkości. Ruch motoryzacyjny został w ten sposób wyeliminowany z przestrzeni wspólnej między obiektami mieszkalnymi, co zapewnia nam większe bezpieczeństwo, ład przestrzenny a także ciszę i spokój.

Południową część osiedla stanowi teren zielony, zawierający takie funkcje jak zbiornik retencyjny na wodę deszczową, plac zabaw, strefę rekreacji dla mieszkańców – urządzenia outdoor fitness i stoły piknikowe, ławki a także zieleń. Przy południowej i zachodniej granicy działki budowlanej zostały usytuowane „ogrody deszczowe” – infrastruktura wspomagają małą retencje.

Część mieszkalna składa się z siedmiu budynków trzy i cztero kondygnacyjnych.
Dzięki temu budynki nie przysłaniają się wzajemnie, a także zachowują wysokość budynków sąsiadującej tkanki miejskiej. Punktowce zbudowane są na planie kwadratu o wymiarach 21m x 21m z strefą wejścia zlokalizowaną w podcieniu elewacji północnej. W całym zespole znajduje się łącznie 111 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal usługowy.

W budynkach zaprojektowano elewację wentylowaną wraz z wełną mineralną jako izolatorem ciepła. Elewacja wykończona jest blachą stalową na rąbek stojący, przymocowaną do podkonstrukcji stalowej . Blacha została zamontowana w 3 różnych kierunkach- wertykalny oraz ukośny w dwóch wariantach, dzięki temu elewacja nie jest mono-strukturalna, pomimo zachowania jednego materiału na wszystkich obiektach. Kolory elewacji nawiązują do naturalnego otoczenia, a sam system został zaproponowany z prostego powodu – możliwość prefabrykacji fasady oraz szybki czas montażu. Tak jak kiedyś cegła, stanowiąca budulec starych osiedli robotniczych na Giszowcu czy Nikiszowcu była popularna i łatwo dostępna, tak dzisiaj prefabrykowany system modułów z wełny mineralnej i blachy stalowej jest łatwo dostępny i stosunkowo ekonomiczny.

W budynkach zaprojektowano elewację wentylowaną wraz z wełną mineralną jako izolatorem ciepła. Elewacja wykończona jest blachą stalową na rąbek stojący, przymocowaną do podkonstrukcji stalowej . Blacha została zamontowana w 3 różnych kierunkach- wertykalny oraz ukośny w dwóch wariantach, dzięki temu elewacja nie jest mono-strukturalna, pomimo zachowania jednego materiału na wszystkich obiektach. Kolory elewacji nawiązują do naturalnego otoczenia, a sam system został zaproponowany z prostego powodu – możliwość prefabrykacji fasady oraz szybki czas montażu. Tak jak kiedyś cegła, stanowiąca budulec starych osiedli robotniczych na Giszowcu czy Nikiszowcu była popularna i łatwo dostępna, tak dzisiaj prefabrykowany system modułów z wełny mineralnej i blachy stalowej jest łatwo dostępny i stosunkowo ekonomiczny.

kosmiczna_14
kosmiczna_8
kosmiczna_9
kosmiczna_10
kosmiczna_11
kosmiczna_12
kosmiczna_13
previous arrow
next arrow
kosmiczna_14
kosmiczna_8
kosmiczna_9
kosmiczna_10
kosmiczna_11
kosmiczna_12
kosmiczna_13
previous arrow
next arrow